Letölthető rendeletek


Domaháza Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2/2011.(I.27.)sz. rendelete a temetõrõl és a temetkezési tevékenységrõl.
Domaháza Község Önkormányzatának 2/2002.(I.30.)sz. rendelettel módosított 2/2000 (II.28.)sz. rendelete az ivóvíz vezetékre történõ csatlakozásról egységes szerkezetben.

Domaháza Község Önkormányzatának 13/2002.(VII.31.)sz. Rendelete az egészségügyi alapellátásról.

DOMAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselõ-testületének 14/2005 (V.25.)számú rendelete

Domaháza Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 15/2008.(III.27.)sz. Rendelettel módosított 4/2008.(I.28.)sz. Rendelete a települési folyékony hulladék gyûjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról egységes szerkezetben.

Domaháza Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a 17/2007.(XII.03.)sz. Rendelettel módosított 16/2007.(X.31.)sz. Rendelete a község közmûvelõdési feladatairól és azok feltételeirõl egységes szerkezetben.


Domaháza Község Önkormányzatának 18/2002.(X.28.)sz. Rendelete a helyi önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról.

Domaháza Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 4/2007.(I.17.)sz. rendelettel módosított 21/2004.(XII.20.)sz. Rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról egységes szerkezetben.


Domaháza Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 8/2006.(III.23.)sz. rendelete a luxusadóról.

Domaháza Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 9/2005.(III.07.)sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól.

Domaháza Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a 22/2006.(IX.18.)sz. rendelettel módosított 2/2006.(I.31.)sz. Rendelete az önkormányzat által végzett szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó lakossági közmûfejlesztési hozzájárulásról egységes szerkezetben.

Domaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011.(III.24.)önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról.

Domaháza Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 12/2006.(IV.19.)sz., 17/2006.(VII.17.)sz., 1/2007.(I.23.)sz. és az 1/2008.(I.29.)sz. rendeletekkel módosított 8/2005.(III.07.)sz. rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévõ önkormányzati lakások bérletérõl, a lakbérek mértékérõl egységes szerkezetben.

Domaháza Község Önkormányzatának 10/1996.(VI.06.)sz. Rendelete a vízfogyasztók körének meghatározásáról.


Domaháza község Önkormányzatának a 9/2003.(IV.17.)sz. és a 9/2004.(VII.28.)sz. rendeletekkel módosított 1/2003.(I.29.)sz. Rendelete a települési környezet védelmérõl és fenntartásáról, a köztisztaságról egységes szerkezetben.

DOMAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 22/2008.(V.28.)sz. rendelettel módosított 12/2008.(II.25.)sz. RENDELETE az állattartásról.

Domaháza Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 23/2006.(XI.23.)sz. és 24/2008.(IX.30.)sz. rendeletekkel módosított 20/2005.(X.27.)sz. Rendelete a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról egységes szerkezetben.


Domaháza Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a 16/2006.(VII.17.)sz. rendelettel módosított 11/2006.(IV.19.)sz. Rendelete az önkormányzat tulajdonában lévõ építési telkek kedvezményes eladásáról, egységes szerkezetben.

Domaháza Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 20/2006.(VII.17.)sz. rendelete a gyermekek védelmérõl és gyámügyi igazgatásról.

Domaháza Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 23/2005.(XI.24.)sz. rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrõl.

Domaháza Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a 4/2006.(III.23.) sz., a 14/2006.(VII.17.)sz., a 26/2006.(XII.28.)sz., 18/2007.(XII.27.)sz. a, 8/2008.(I.29.)sz., 18/2008.(III.27.)sz., 20/2008.(IV.24.)sz., 27/2008.(XII.29.)sz., 2/2009.(I.30.)sz. rendeletekkel módosított 1/2006.(I.31.)sz. Rendelete az ivóvíz és a szennyvíz-elvezetés díjának megállapításáról, egységes szerkezetben.

Domaháza Község Önkormányzata Képviselõ-testülete 11/2011.(V.27.)önkormányzati rendelete a „Domaháza Községért” kitüntetés adományozásáról.

Domaháza Község Önkormányzata Képviselõ-testületének a 21/2008.(V.28.)sz. rendelettel módosított 15/2005.(V.25.)sz. Rendelete a közterület-használat szabályairól.

Domaháza Község Önkormányzatának 11/1999.(IV.29.)sz. és 9/2002.(III.27.)sz. rendeletekkel módosított 9/1999.(IV.12.)sz. rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásáról egységes szerkezetben.

Domaháza Község Önkormányzatának 9/2001.(IX.01.)sz. Rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrõl.

Domaháza község Önkormányzat 12/2004.(IX.02.)sz. Rendelete Domaháza község Önkormányzat jelképeirõl és azok használatának rendjérõl.

Domaháza Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a 14/2008.(III.27.)sz., 26/2008.(XII.19.)sz. rendelettel módosított 3/2008.(I.25.) sz. rendelete a települési szilárd kommunális hulladék gyûjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról egységes szerkezetben.

Domaháza Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete 7/2011.(III.24.)önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény helyi végrehajtásáról.

Domaháza Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a 15/2006.(VII.17.)sz. és 5/2007.(I.17.)sz. rendeletekkel módosított 7/2006.(III.23.)sz. rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról, egységes szerkezetben.

Domaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2010.(XII.14.)sz. rendelete a körjegyzőség köztisztviselőinek szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól.

Domaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2010.(XII.14.)sz. rendelete a helyi iparűzési adóról.

Domaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(I.21.)sz. rendelete a költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek meghatározásáról.

Domaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(IX.13.)önkormányzati rendelete a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

Domaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012.(II.17.)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.I.

Domaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012.(II.17.)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről táblázatok II.

Domaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(IV.27.)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi gazdálkodása végrehajtásáról I.

Domaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(IV.27.)önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi gazdálkodása végrehajtásáról, mellékletek II.

Domaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(IX.11.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatása modósításáról

Domaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012.(IX.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodásegyes szabályai módosításáról

Domaháza Község Önkormányzat Képviselő testülete 6/2012 (IX.11) önkormányzati rendelet/tervezete az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelete módosításáról

Domaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012.(IX.11.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályai módosításáról.