Domaháza és a szlovákiai Bátka község a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében mintegy 1,6 Millió Eurós támogatást nyertek.

Projekt címe: "A Gömör természeti értékeinek megőrzése és a Sajó és Rima folyók minőségének megújhodása"

A projekt célja – a település első számú fejlesztési prioritásával összhangban – a község szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének végleges és költséghatékony megoldása a település átfogó, környezetkímélő fejlődésének hosszútávon fenntartható biztosítása érdekében, különös tekintettel a község és környéke egyedülálló természeti értékeinek megőrzésére.

A projekt kezdő időpontja 2012. május 1., záróidőpont: 2014. december 31.

Ütemezés ->ITT

Beruházás rövid bemutatása:

Domaháza Község Önkormányzata SAPARD pályázatból valósította meg (EU-s előcsatlakozási alap) a község szennyvízcsatorna hálózat kiépítésének I. ütemét. Ez kb. a teljes kiépítendő hálózat egynegyede . Az elsők közt volt , akik nem összekapcsolt, hanem önálló rendszert valósítottak meg, önálló kis biológiai tisztítóval .
Meglévő állapotról fotók

Jelen beruházás a szennyvízcsatorna hálózat II .üteme, melynek megvalósítása A Magyar - Szlovák Együttműködési Program keretében elnyert támogatással vált lehetővé. A szlovák vezető partner település Bátka község.

A csatornahálózat kialakítása alapvetően gravitációs rendszerű, csapadékvíz nem vezethető bele. Néhány patak partján fekvő ingatlannál házi átemelők alkalmazása vált szükségessé . A szennyvíztisztító bővítése a már meglévő technológia alkalmazásával történhet, a II. ütemben2 db új tisztítóblokk épül.

A II. ütem keretében megépülésre kerül:

 • 5418m DN200 KG PVC gravitációs csatorna
 • 2170m DN150 KG PVC gravitációs csatorna
 • 302m D90 KPE nyomóvezeték
 • 315m D63 KPE nyomóvezeték
 • 3db közterületi átemelő
 • 13db házi átemelő
 • Meglévő biológiai szennyvíztisztító bővítése 2 db27 m3/d tisztítóblokkal

Érvényes vízjogi eng. száma :1929-14 / 2012

A beruházás finanszírozás forrásai:

 • Önerő 40 375,61 EUR
 • ERFA támogatás 686 385,37 EUR
 • Kormányzati finanszírozás 80 751,22 EUR
 • Összes támogatás (kormányzati+ERFA) 767 136,59 EUR
 • Források összesen 807 512,20 EUR

Főbb események:

 • 2012 decemberében elkészültek a kiviteli tervek
  A kiviteli terveket a Prizma Mérnökiroda készíttette
 • 2012 decemberében elindult a közbeszerzés lebonyolítása is
  A közbeszerzést a Captatio Bt. bonyolítja.
 • A közbeszerzési döntőbizottság 2013 augusztus 9-ei dátummal határozatot hozott,
  melyen DMT-BAU építőipari és szolgáltató Kft. közbeszerzési eljárás ellen indított (2013 július 18.) jogorvoslati eljárásban a jogorvoslati kérelmének helyt adott és erre figyelemmel megsemmisítette az ajánlatkérő eljárást lezáró döntést.
 • A közbeszerzéssel kapcsolatban az új eljárás győztese a
  DMT-BAU építőipari és szolgáltató Kft. lett, így a kivitelezési munkálatok elkezdődhettek.
 • 2013. október 1-én a VÁTI Északkelet-magyarországi Ellenőrzési Osztálya (Eger) helyszíni ellenőrzést tartott Domaházán
 • 2013. október 29-én a VÁTI Budapesti központ tartott helyszíni ellenőrzést Bátkán illetve Domaházán.
  Ezen a megbeszélésen a projekt végső befejezését a VÁTI 2014. december 31-re módosította.
  fotók helyszíni ellenőrzésről -> ITT (Bátka - Domaháza)
 • 2014 szeptember 26-án kerül sor a projekt zárórendezvényére Domaházán
 • 2014 december 23-án a próbaüzem sikeresen lezárult. A rendszert üzemeltetésre átvette az ÉRV Zrt.
Partnereink:

 Fotó galéria:


Jelen oldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját;