• kedvezményezett neve: Domaháza Község Önkormányzata

 • projekt címe: Domaháza Kultúrház energetikai korszerűsítése

 • támogatás összege: 44 533 260 Ft

 • támogatás mértéke: Projekt elszámolható költségeinek 100%-a

 • projekt bemutatása:

Domaháza Község Önkormányzata jelen projekttel a település meghatározó kulturális központja, a Kultúrház energetikai korszerűsítését tűzte ki célul, mivel a hátrányos helyzetű településnek a TOP-3.2.1-16 felhívás által lehetősége adódott azon önkormányzati tulajdonú épület fejlesztésére, melyben a lakosok nagy része és a településre látogatók is biztosan megfordulnak a településen, hiszen a rendezvények helyszíne.

Jelen projekt célja volt a TOP-3.2.1-16 felhívás céljával összhangban a hatékony, környezetkímélő energia felhasználás növelése, hosszú távon ezzel jelentős költségmegtakarítás elérése, CÉLCSOPORTJA B-A-Z megye komplex programmal fejlesztendő Ózdi járásában lévő település lakossága, EREDMÉNYE környezeti szempontok érvényesítése, HATÁSA megújuló energiaforrás felhasználás összes energiafelhasználáson belüli arányának növelése, hazánk által vállalat EU-s irányelveknek megfelelő eredménycélok teljesítése érdekében.

A beruházás részeként megvalósult az épületen:

 • hőszigetelés,

 • nyílászárócsere,

 • akadálymentesítés,

 • napelemes rendszer telepítése,

 • korszerűtlen hőleadók (konvektorok) cseréje,

 • kondenzációs kazán telepítése és fűtéskorszerűsítés.

A beruházással a település kulturális- és rendezvényhelyszín célját szolgáló épület energetikai adottságainak, hőtartásának javítása, a hőveszteség mértékének csökkentése valósult meg, a korszerű, környezetbarát technológiákra alapozott megoldások csökkentették a fajlagos fenntartási költségeket (fűtés és energiafelhasználás), illetve csökkentik majd az adott intézményre vonatkozó felújítási, karbantartási költségeket a következő időszakra nézve, így a fejlesztéssel érintett intézmény tovább működése és a fenntartása kockázatmentesen biztosított.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

 • projekt fizikai befejezésének dátuma: 2020.10.29.

 • projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00121

  Sajtóközlemény

 

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00030 „ Helyi identitás és kohézió erősítése a Nádasd és Hangony völgyi településeken”

 

 

 

Megtekintés

 

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00030

„ Helyi identitás és kohézió erősítése a Nádasd és Hangony völgyi településeken”

Beszámoló
Hangony célterület
Összefoglaló beszámoló

Beszámoló Megtekintése

HIRDETMÉNY

 

Értesítem a Tisztelt Lakosságot hogy Domaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. január 25. napján tartott ülésén a 4/2018.(I. 25.) határozatával elfogadta Domaháza Község Település Arculati Kézikönyvét és megalkotta a településkép védelméről szóló 5/2018. (IV.27.) önkormányzati rendeletét (TVR).A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. (a továbbiakban: Tktv.) törvény 2. §-a értelmében:

(1) A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének – az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő – megőrzését vagy kialakítását jelenti.

(2) A települési önkormányzat ... a településkép védelmét önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet)

a) településképi követelmények meghatározásával,

b) településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával,

c) önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával biztosítja.

(3) A településképi követelmények az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek (a továbbiakban: Étv.) a településrendezési feladatok megvalósítását biztosító egyik sajátos jogintézménye.”

 

3. § (1) A településképi rendelet

a) az építési tevékenységgel érintett építmények – ideértve a sajátos építményfajtákat is – településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára,

b) a – településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatt – településképi szempontból meghatározó területekre,

c) az Étv. szerinti helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére,

d) a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.”

 

Az TVR a www.domahaza.hu honlapon megtalálható, illetve a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal Domaházi Kirendeltségén ügyfélfogadási időben megtekinthető.

 

A TVR felülvizsgálata bármikor lehetséges annak érdekében, hogy az mindig a valóságnak megfelelő, naprakész dokumentum lehessen. Erre figyelemmel várjuk észrevételeiket a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre.

 

Rendelet megtekintése

 

Domaháza, 2018. május 3.

Elek István

polgármester