Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal Helyi Válaszási Iroda Vezetőjének 4/2023. (X.19.) számú határozata

Letöltés

 

A Domaháza Község Önkormányzata pályázatot hirdet Közművelődési szakember munkakör betöltésére.

Bővebben...

 

Tájékoztató a körzeti megbízott fogadóórájáról...

Bővebben...

 

Megvalósult a "Domaháza Község polgármesteri hivatalának energetikai fejlesztése" című és a KEOP-4.10.0/F/14-2014-0377 számú projekt

Bővebben...

 

Domaháza Község Önkormányzata Kedvezményezett a Polgármesteri Hivatal épületenergetikai fejlesztésére 2014 év végén pályázatot nyújtott be...

 

Bővebben...

 

Domaháza település polgármester és az egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások száma

 

bővebben...

 

Határozat

Tárgy: 2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásához

szavazókör kialakítása

bővebben...

Szavazókerület kialakítása


Tárgy: 2014. évi országgyűlési választás szavazóköreinek kialakítása

bővebben...


Óvodavezető pályázat

A pályázatot meghirdető szerv: Domaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Domaháza, Petőfi út 9.      3627

 

Meghirdetett munkahely: Domaházi Óvoda (óvodavezetői állás)

Domaháza,  Dózsa Gy. út 69/A 3627

tovább...

 

11. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez

 

Az éves statisztikai összegezés

 

Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekrőla klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában

tovább...

 

F I G Y E L E M    !

DOMAHÁZA KÖZSÉGBEN AZ AUTÓBUSZ FORDULÓBAN TÉRFIGYELŐ KAMERÁK MŰKÖDNEK.

  

 

A   SAJÓ-BÓDVA  VÖLGYE  ÉS  KÖRNYÉKE  TELEPÜLÉSI  SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI RENDSZER PROJEKTJÉNEK TÁJÉKOZTATÓ PLAKÁTJA.

 


 

DOMAHÁZI BERUHÁZÁS A DOMAHÁZA DÓZSA GYÖRGY ÚT FELÚJÍTÁSA A BELTERÜLETI UTAK ASZFALTOZÁSA ÉMOP-3.1.3/B-09-2010-0064 PÁLYÁZAT KERETÉBEN.

Útépítések a Hangony-völgyében Közel egy kilométer útszakasz kapott új burkolatot Domaháza és Kissikátor közös pályázatának eredményeként. A két község önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-magyarországi Operatív Programba pályázott, a leghátrányosabb kistérségek kis települései infrastrukturális fejlesztésének támogatására. A pályázati pénzt utak és közterületek felújítására lehetett felhasználni, ami jól jött mindkét Hangony-völgyi falunak. Az önkormányzatoknak mindössze öt százalék önrészt kellett biztosítaniuk az útépítéshez.- Községünkben hat építési telket hirdettünk meg eladásra a Petőfi úton, ám az ingatlanok előtt csak földút vezetett. Mivel van érdeklődés az építkezés iránt, az aszfaltozott úttest meghosszabbításáról döntöttünk, ami el is készült, sőt már túl vagyunk a műszaki átadáson – nyilatkozta a körképnek Kocsik Csaba polgármester. Így Kissikátorban a belterület határáig most már kiépített utakon lehet közlekedni. A projektbe bevonták a faluközpont egyik rövidke utcáját is, ami a játszótér mellett húzódik. Mindkét helyen megoldották a vízelvezetést, a beruházások pedig összesen 144 méterrel növelték a pormentes utak hosszát, ami 10 millió 354 ezer forintba került. Örömmel újságolta a polgármester, hogy a fiatalok birtokba vették a számukra kialakított ifjúsági klubhelyiséget. A régi polgármesteri hivatalban hozták létre a közösségi létesítményt és már megszervezték a tagságot is. Klubrendszerben működnek és 20 fő kapott tagsági igazolványt. Így ez a korosztály lehetőséget kapott a szórakozásra, a kulturált helyen történő összejövetelekre. További céljuk az egyesületté válás, mert abban a szervezeti formában lehetőségük lesz pályázatokon való részvételre is. - Domaházán 807 méter hosszon újítottuk fel a Dózsa György út páros és páratlan oldalát. Ebben az esetben két aszfaltozott útról van szó, hiszen a két utcasor között folyik a patak. A költségek elérték a 12,5 millió forintot – mondta Elek István polgármester. A több évtizede épült úttest úgy tönkre ment az idők során, hogy egyes szakaszai már balesetveszélyesek voltak. Aszfaltburkolatot kapott az úthoz kapcsolódó, templom melletti 431 négyzetméter közterület is. Örömmel számolt be a polgármester az utóbbi időszak fejlesztéseiről is. Különösen a közbiztonság javulása szembetűnő, hiszen elmondása szerint az elmúlt két évben tulajdonképpen nem történt bűncselekmény a faluban. A központban lévő elágazásnál, ahol az új autóbuszmegálló is található, négy darab térfigyelő kamerát helyeztek ki, amelyek mindenféle mozgást rögzítenek. A felvételeket két hétig tárolják, és ha abban az időszakban bármilyen bejelentés történik, visszakereshető a gyanúsított. A technikai eszközök mellé megszervezték a járőrözést is, 130 közcélú foglalkoztatottból 60 ember járőrözik településőrként, váltott műszakban, a nap 24 órájában. Legújabb lehetőségük egy közös pályázat beadása a szlovákiai Bátka községgel a szennyvízrendszer bővítésére. Az uniós projektet két ország egy-egy településére írták ki, így kerültek kapcsolatba a határhoz közeli Bátkával. Ha sikerrel járnak, külön-külön építik majd meg, illetve bővítik a rendszerüket. Domaházán a jelenlegi kiépítettség 30 százalékos, ám a rákötés megközelíti a száz százalékot. Elek István kifejtette: óriási igény van erre a fejlesztésre, hiszen sokan szeretnének rákötni a hálózatra. Szennyvíztisztító telepük - ami a térség egyetlen mikroorganizmus kezeléses technikája -, alkalmas a bővítésre. Abban a baktériumok elvégzik a lebontást és kristálytiszta víz folyik ki a Hangony patakba. A polgármester hozzátette: a pályázat beadásának nincs akadálya, hiszen az önkormányzat gazdálkodása jelen helyzetben is jónak mondható, mivel egyetlen kifizetetlen számlájuk sincs. Kovács I.

Kép a Dózsa György út felújításáról.

Kép a Dózsa György út felújításáról

 

 

 

 

Domaháza Község Önkormányzat

3627 Domaháza, Petőfi út 9.

 

H I R D E T M É N Y

 

Tájékoztatjuk a lakosságot arról, hogy

a települési folyékony hulladék begyűjtésére és elszállítására

2011. április 01. naptól

a községben

az ÓZDI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ KFT jogosult.

 

A szennyvízszippantás megrendelése telefonon keresztül

a 48/471-513 számon történhet.

 

Domaháza, 2011. március 28.

 

 

Domaháza Község Önkormányzat

DOMAHÁZA KÖZSÉGÖNKORMÁNYZAT

2012. ÉVI

KÖZBESZERZÉSITERVE

 

Domaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

22/2012.(III.22.)határozata

Az önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési Tervéről.

 

Domaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalva a polgármester előterjesztését 2012. évre várható közbeszerzés hatálya alá tartozó fejlesztéseiről az alábbi Közbeszerzési Tervet fogadja el.

1. Domaháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évben a nemzeti eljárásrend alá tartozó közbeszerzés lebonyolítását nem tervezi.

2. Domaháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évben a közösségi értékhatárt el nem érő az ÉMOP-3.1.2/E-11. számú „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” tárgyú fejlesztéssel kapcsolatosan az alábbi közbeszerzés lebonyolítását tervezi:

- építési beruházás 28.035.926 Ft nettó költséggel, ahol a hirdetmény várható megjelentetési időpontja 2012. március vége.

Az építési beruházáshoz kapcsolódó projektmenedzsmenti, műszaki ellenőrzési, közbeszerzés lebonyolítási, nyilvánosság biztosítási, jogi szolgáltatási tevékenységet az önkormányzat közvetlen megbízás keretében biztosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az elfogadott terv nyilvánosságra hozatalára és év közben esetleges módosítása előkészítésére.

 

Határidő: 2012. március 31., illetve folyamatos 2012. december 31.

Felelős: Elek István polgármester.