• a kedvezményezett neve: Domaháza Község Önkormányzata

 • a projekt címe: Domaháza csapadékvíz – elvezetése

 • a szerződött támogatás összege: 107 812 660 Ft

 • a támogatás mértéke (%-ban): 100 %

 • a projekt tartalmának bemutatása:

  • Domaháza község belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása.

  • A település ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése.

  • A belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól feltörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése.

  • Domaháza község csapadékvíz elvezetésének biztosítása.

  • A belterületről lefolyó esetlegesen szennyezett csapadékvíz felszín alatti vizet terhelő hatása a csapadékvíz rendszer kiépítésével megszűnik, illetve csökken.

  • A vonzó, és élhető települési környezet kialakítása, mely környezetileg fenntartható védelmet biztosít a természet erőivel szemben.

  • Az élhetőbb környezet kialakítása hozzájárul, hogy vállalkozásbarát, népességmegtartó település jöjjön létre, mely hosszútávon a lakosság életminőségének, ellátási és környezeti viszonyainak fejlődését eredményezi.

  • Domaháza belterületi vízrendezés során 2575 m belterületi csatorna épül.

  • Munkahelyteremtés, az önkormányzat 6 fő hátrányos helyzetű lakos bevonását vállalja a kivitelezési munkálatokba.

  • A vízvisszatartás, késleltetett levezetés megvalósítása, a területi beszivárgás elősegítésével.

  • A lakosság szemléletformálása, a vizek helyben-tartása fontosságának erősítése, ehhez gyakorlati megoldások bemutatása, valamint a fejlesztés fenntartására való figyelemfelhívás.

  • Közbeszerzési dokumentum megtekintése

     

  • Bontási jegyzőkönyv megtekintése 

 

projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00017