• Domaháza csapadékvíz – elvezetése

   

  • a kedvezményezett neve: Domaháza Község Önkormányzata

  • a projekt címe: Domaháza csapadékvíz – elvezetése

   a szerződött támogatás összege: 120 570 399 Ft

  • a támogatás mértéke (%-ban): 100 %

  • a projekt tartalmának bemutatása:

   • Domaháza község belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása.

   • A település ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése.

   • A belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól feltörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése.

   • Domaháza község csapadékvíz elvezetésének biztosítása.

   • A belterületről lefolyó esetlegesen szennyezett csapadékvíz felszín alatti vizet terhelő hatása a csapadékvíz rendszer kiépítésével megszűnik, illetve csökken.

   • A vonzó, és élhető települési környezet kialakítása, mely környezetileg fenntartható védelmet biztosít a természet erőivel szemben.

   • Az élhetőbb környezet kialakítása hozzájárul, hogy vállalkozásbarát, népességmegtartó település jöjjön létre, mely hosszútávon a lakosság életminőségének, ellátási és környezeti viszonyainak fejlődését eredményezi.

   • Domaháza belterületi vízrendezés során 2575 m belterületi csatorna épül.

   • Munkahelyteremtés, az önkormányzat 6 fő hátrányos helyzetű lakos bevonását vállalja a kivitelezési munkálatokba.

   • A vízvisszatartás, késleltetett levezetés megvalósítása, a területi beszivárgás elősegítésével.

   • A lakosság szemléletformálása, a vizek helyben-tartása fontosságának erősítése, ehhez gyakorlati megoldások bemutatása, valamint a fejlesztés fenntartására való figyelemfelhívás.

 

projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00017

Tájékoztató

 

A 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselők 2022. évi általános választása és országos népszavazás alkalmával feladatot ellátó Domaháza Község Helyi Választási Bizottság tagjai:

 

Ortó Sándor                                      elnök

Holló Bertalan                                   elnökhelyettes

Kovács Jolán Ilona                            tag

Bató Zoltán                                       tag

Virág László                                      tag

Csák Tamásné                                  megbízott tag

Suha Nikolett                                    megbízott tag

Pál Joachim                                      megbízott tag

Trefiman Dénes Lajosné                   megbízott tag

SERTÉSTARTÓK FIGYELMÉBE

 

 

Tisztelt domaházi lakosok!

 

Az Országos Főállatorvos 2/2020. számú határozatának 2.2.3.1. és 2.3.3.1. pontja alapján a hatósági állatorvosoknak gondoskodni kell a kislétszámú sertésállományok összeírásáról és ellenőrzéséről.

Tájékoztatom, hogy a nyilvántartásba való regisztrációra 2021. augusztus 12. napjáig minden helyi sertéstartónak lehetősége van az Önkormányzati Hivatalban megtalálható nyilvántartás kitöltésével.

Egy esetleges afrikai sertéspestisből eredő kár állami megtérítésének előfeltétele, hogy az állattartó szerepeljen a nyilvántartásban.

 

Domaháza, 2021. augusztus 5.

 

Domaháza Községi Önkormányzat

 

 

 

 

 

 

Önkéntes Katonai Szolgálatra várja a jelentkezőket a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Az Önkéntes Tartalékos Rendszer legújabb elemével elsősorban a fiatalokat szeretnék megszólítani, de nemtől és kortól függetlenül bárki jelentkezhet.

A kiképzés a speciális önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálathoz hasonlóan 6 hónapig tart. Az első két hónapban a jelentkezők alapkiképzést kapnak, majd eldönthetik, hogy maradnak a képzési helyszínen, vagy más helyőrségben,speciális területen próbálják ki magukat. Elsősorban olyan fiatalok érdeklődését várják, akik idén nem kerülhettek be a felsőoktatásba. A jelentkezők az önkéntes katonai szolgálat révén lehetőséget kapnak, hogy a honvédség kötelékében helyezkedjenek el és katonai felkészítésen vegyenek részt. 

Minden olyan magyar állampolgár jelentkezését is várják, aki legalább 18 és legfeljebb 65 éves, van bejelentett belföldi lakóhelye, rendelkezik erkölcsi bizonyítvánnyal és minimum általános iskolai végzettséggel. A szerződéskötést egészségügyi és pszichológiai vizsgálat előzi meg.

Domaháza Község Önkormányzata

 

Cím:                           3627 Domaháza, Petőfi út 9.

E-mail:                        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon:                      48/546-502 Fax: 48/446-001

Polgármester:              Elek István

Alpolgármester:           Elek János

Jegyző:                       dr. Sallai Attila

 

Ügyfélfogadás

Hétfő:                         08:00 – 16:00

Kedd:                          nincs

Szerda:                       08:00 – 16:00

Csütörtök:                   nincs

Péntek:                       08:00 – 12:00

 

Polgármester fogadóórája:

                                   minden hét szerda 8:00-15.30

 

A jegyző fogadóórája:

Kedd:                         08:00 – 16:00

Csütörtök:                  08:00 – 16:00

 

 

Domaházi Óvoda

Cím:                                       3627 Domaháza, Dózsa György u. 69/a.

Telefon:                                  48/446-072

E-mail:                                    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Óvodavezető:                         Cene Éva

Óvodavezető helyettes:         Slága Eszter

 

 

Orvosi rendelő adatai

Cím:                            3627 Domaháza, Petőfi u. 15.

Telefon:                      (48)446-008

Fax:                             -

Orvos:                         Dr. Abu Kamar Ata

 

Rendelési idő:

Hétfő:               12:00 – 15:00

Kedd:                09:00 – 12:00

Szerda:             12:00 – 15:00

Csütörtök:         09:00 – 12:00

Péntek:             08:00 – 11:00

 

 

Körzeti megbízott fogadóórája

Körzeti megbízott fogadóórája minden hónap 3. szerdáján 9-10 óráig Domaházán a KMB irodában (a Kultúrház épülete)