A település és környéke a honfoglalás korában került meghóditásra Árpád megbizásából Zuard, Kadosa és Huba vezérek csapatai által.
A község a XIII. század körül létesült. Egyháza már 1332-ben fennállott. Az itt talált ezüst, kagylóalakú keresztelő edény 1342-ből való.
A Hangony-patak évszázadok óta határ Borsod és Gömör történelmi vármegyék között.
A község eredeti neve: Hangony-fő, ami Domahidi János földbirtokos után lett Domaháza.
Mind a tatár, mind a török portyázta és rabolta.
A lakosság nem hódolt be, részt vett Eger várának megvédésében és ezért a Holló az Elek és a Kisbenedek családok 1517-ben nemesi cimet kaptak.
A reformáció nem nyert teret, a község római katólikus.
Az a körülmény, hogy jelenleg három megye és az országhatár zugában található, a korábbi közigazgatási határmódositások és Trianon következménye.
A szlovák területen található Jeszte, Gesztete, Détér magyar nemzetiségü településekkel rokoni-, baráti kapcsolatokat ápol a lakosság.
Testvér települése: Gesztete (szlovákul Hostice).
Legújabb kori története a szokásos: volt termelőszövetkezete, de a fő megélhetési forrását az Ózdi Kohászati Üzemek biztositották. Jelenleg sem tsz. sem ÓKÜ.
A mezőgazdasági terület szűkös, az erdőgazdálkodás jelentősebb jövedelmet nem biztosit.
Csodálatos természeti környezetén kivül a lakosok vendégszeretete áll az ide látogatók szolgálatára.